O pełnomocnictwach po francusku – kurs online

Kurs, dzięki któremu dokładnie opanujesz słownictwo związane z całym procesem udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w tym również prokury).

Kurs obejmuje 5 lekcji online. W każdej z nich znajdziesz:

– krótki, mocno skondensowany materiał wideo

– prezentacje (do pobrania)

– glosariusze (do pobrania)

– ćwiczenia pisemne z kluczem odpowiedzi (do pobrania)

+ 6 miesięcy dostępu do materiałów

Więcej informacji na stronie: https://akademia.francuski-prawniczy.pl/pelnomocnictwa-po-francusku/

Copyright © 2020 Akademia Francuskiego Prawniczego. Szkolenia napędza platforma WP Idea