O pełnomocnictwach po francusku – kurs online

Kurs, dzięki któremu dokładnie opanujesz słownictwo związane z całym procesem udzielania i odwoływania pełnomocnictw (w tym również prokury).

Kurs obejmuje 5 lekcji online. W każdej z nich znajdziesz:

– krótki, mocno skondensowany materiał wideo

– prezentacje (do pobrania)

– glosariusze (do pobrania)

– ćwiczenia pisemne z kluczem odpowiedzi (do pobrania)

+ 6 miesięcy dostępu do materiałów

Więcej informacji na stronie: https://akademia.francuski-prawniczy.pl/pelnomocnictwa-po-francusku/

Copyright © 2020 Akademia Francuskiego Prawniczego. Dane firmy: Monika Różańska Akademia Francuskiego Prawniczego ul. Heleny 24/21, 30-838 Kraków NIP: 692-202-79-21 REGON: 123129891 e-mail: akademia@francuski-prawniczy.pl